2985 2 cukrárska výroba

Tlačiť

Pripravuje žiakov na:

cukr._02 cukr._01 cukr._04

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

Školský vzdelávací program odboru - 2985 2  cukrárska výroba

ŠkVP - cukrár