6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti

Tlačiť

Pripravuje žiakov na:

opatr._02      opatrovate      opatr._04

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

školský vzdelávací program odboru - 6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti

ŠkVP - opatrovateľ