6494 2 služby a domáce práce

Tlačiť

Pripravuje žiakov na:

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

Školský vzdelávací program odboru - 6494 2  služby a domáce práce

ŠkVP - služby