Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 13.July 2024, meniny má Margita, zajtra Kamil

2985 2 cukrárska výroba

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na:

 • pásovú výrobu zákuskov
 • zdobenie zákuskov
 • obsluhu a ovládanie strojov pri výrobe zákuskov
 • prácu v potravinárskych skladoch
 • posudzovanie kvality a akosti produktov
 • ovládanie záručných lehôt potravín a výrobkov
 • na organizovaný spôsob práce na pracoviskách

cukr._02 cukr._01 cukr._04

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • popísať základné pojmy sveta práce,
 • posúdiť svoje predpoklady pre výkon zvoleného povolania a možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie,
 • ovládať a rešpektovať základné práva a povinnosti v pracovnom procese,
 • charakterizovať základné druhy potravinárskych surovín a pomocných látok,
 • popísať príslušné nástroje, náradie, stroje a zariadenia,
 • definovať základnú podstatu výrobného procesu,
 • definovať sanitačné opatrenia na pracovisku,
 • poznať zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • pripraviť pracovisko,
 • pracovať so surovinami a materiálmi,
 • voliť správne pracovné postupy,
 • používať príslušné nástroje, náradia, stroje a zariadenia,
 • posudzovanie záručnej lehoty potravín a výrobkov,
 • uskutočňovať práce v sklade,
 • uskutočňovať práce v expedícii,
 • uskutočniť jednoduchú údržbu príslušných strojov,
 • správne odkladať a ukladať výrobky, nástroje a náradie,
 • vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku,
 • dodržiavať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany.

Školský vzdelávací program odboru - 2985 2  cukrárska výroba

ŠkVP - cukrár