Spojená škola internátna Michalovce

Dnes je 13.July 2024, meniny má Margita, zajtra Kamil

3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

PDF Tlačiť E-mail

Pripravuje žiakov na výkon robotníckeho povolania v stavebnej výrobe v odbore maliarskych  a natieračských prác.

Počas odbornej prípravy majú zvládnuť:

 • prípravu povrchu maľby a nátery,
 • prevedenie a opravy malieb a náterov   bežnými  technikami na rôznych podkladoch (omietkach, dreve,  kovoch,  skle),
 • miešanie a tónovanie farieb
 • dekoratívne maliarske techniky,
 • základy tapetova ia.                                

Pripravujú sa na správne použitie a  údržbu pomôcok, náradia a zariadení.

DSCF5122      maliar      DSCF5127

Odborné kompetencie

Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • poznať základnú odbornú terminológiu používanú v rozsahu odboru,
 • vymenovať hlavné časti stavebných objektov a ich konštrukcií v rozsahu odboru,
 • charakterizovať základné druhy stavebných materiálov, ich prípravu, použitie, spôsoby opracovania a manipulácie pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní v rozsahu odboru,
 • popísať druhy, použitie, prípravu a údržbu náradia a pomôcok, jednoduchých mechanizmov, strojov a zariadení používaných pri jednoduchých a pomocných prácach v rozsahu odboru,
 • vysvetliť jednoduché  a pomocné pracovné činnosti súvisiace s technologickými postupmi výroby, montáže a spôsoby dopravy výrobkov, prvkov a konštrukcií v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby v rozsahu odboru,
 • poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom, poznať osobné ochranné pracovné prostriedky a ich použitie v rozsahu odboru.
 •  vysvetliť zásady ochrany životného prostredia pri stavebnej činnosti v rozsahu odboru.

Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • používať základnú odbornú terminológiu používanú v rozsahu odboru,
 • pripraviť pracovisko,
 • pracovať so stavebnými materiálmi,
 • voliť a používať správne nástroje, náradia, stroje a zariadenia v rozsahu odboru,
 • ovládať prípravu, spájanie, manipuláciu a dopravu materiálov v rozsahu odboru,
 • voliť správne technologické postupy jednoduchých a pomocných činností v hlavnej a pridruženej výrobe v stavebníctve v rozsahu odboru,
 •  vykonávať jednoduché a pomocné práce a činnosti v hlavnej a pridruženej výrobe v stavebníctve v rozsahu odboru,
 • odstraňovať zistené jednoduché chyby a nepresnosti pri prácach v rozsahu odboru,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom v rozsahu odboru,
 • používať osobné ochranné pracovné prostriedky pri jednoduchých  a pomocných prácach v hlavnej a pridruženej výrobe v stavebníctve v rozsahu odboru,
 • dodržiavať zásady ochrany životného prostredia pri stavebnej činnosti.
 • Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • samostatnosťou a vynaliezavosťou,
 • zodpovednosťou, dôslednosťou a presnosťou,
 • manuálnou zručnosťou,
 • koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov,
 • vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži,
 • iniciatívnosťou a adaptabilnosťou.

Školský vzdelávací program odboru 3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce

ŠkVP - maliar